Vinneren av årets studentstipend.

”Gratulerer Ingrid, du er vinner av hele Tekna stipendet på 50 000,-” sa en stemme over telefonen 22. August. Som et tidligere offer for tulleringing var det første jeg tenkte; er dette kødd?

”Søknaden vi mottok skilte seg ut og vi så virkelig verdien produktet deres kan gi” sa Tekna over telefonen. At flere ser verdien av et produkt en selv brenner for og har jobbet mye med, føles veldig godt. Produktet er en ganghjelper i trapp. Ganghjelperen skal gi personer som er fysiskt svekket mulighet til å mestre hverdagen og gå trygt i trappen.

_MG_5674

Det startet våren 2012 hvor jeg ble kontaktet av studenter på Entreprenørskolen som hadde en utfordring; fall i trapp var et stort problem og kostnad for samfunnet. ”Dette problemet vil vi løse og har du lyst til å være med på å finne en løsning?” fikk jeg som spørsmål etter et rask møte på SiT kafeén på gløshaugen. Jeg skulle avslutte mitt 4 år på studiet produktutvikling og produksjon på NTNU og frist for valg av prosjekt- og masteroppgave for avsluttende år nærmet seg. Dette var ikke bare et skoleprosjekt som ble liggende på hylla etter endt semester, men kunne føre til et ferdig produkt og en spennende mulighet jeg ikke kunne takke nei til.

Utvikling av hjelpemiddel til bruk i trapp.
Fra høsten 2012 skulle jeg og en medstudent, Steinar Gamst, gå fra idé til konsept og utvikle et hjelpemiddel for å hindre fall i trapp. Vi var med på treninger for hjemmeboende eldre, besøkte rehabiliteringssenter og studerte trapper. Vi fikk mye hjelp av ergo- og fysioterapauter som til daglig jobbet med personer som var redde eller hadde vanskeligheter for å gå i trappen.

Til jul hadde vi bygget første prototype og montert den fast i trappene på Perleporten på NTNU. Første prototype ble nøye testet. Den var enklere å benytte enn vi hadde trodd, men hadde noen mangler for å bli helt trygg. Disse manglene representerte nå nye utfordringer vi måtte løse for å utvikle en brukertilpasset løsning. I løpet av våren ble nye prototyper bygget og nye brukerundersøkelser utført for å løse de ny utfordringene.

_MG_5649Vårt konsept var bedre en dagens løsninger, som var å enten flytte hjemmefra til en bolig, med alt i et plan, eller en trappeheis som passifiserer brukeren. Så i januar 2013 startet studentene fra Entreprenøskolen, Halvor Wold og Eirik Gjelsvik Medbø, sammen med Steinar og meg bedriften AssiTech AS og vårt første produkt skulle bli AssiStep,
ganghjelperen i trapp.

_MG_5650

Ny utfordring
Jeg skal skrive master om AssiStep i høst. Masteroppgaven vil gå ut på å utvikle Assistep fra et konsept til et produksjonsklart produkt. Denne fasen har vi jobbet lite med på studieretningen vår og ingen erfaring med, det blir en ny utfordring. For å få et kostnadseffektiv produkt raskt ut i markedet trenger vi hjelp fra bedrifter som har erfaring. Å vinne Tekna Stipendet vil derfor kommet godt med i den nye utfordringen vi står over.