Tekna Students deltagelse hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Siden april har Tekna Student og Studentutvalget samarbeidet med Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, NITO Studentene og Norsk Sykepleier Forbund Student om å sette fokus på rekruttering av studenter og nyutdannede til kommunal sektor. Vi har kalt prosjektet for Kommunekrise, og det kan leses mer om her , her og her 

I september ble lederne av de ulike studentorganisasjonene kontaktet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, heretter kalt KMD, med spørsmål om vi ville delta på en konferanse i desember. Denne konferansen var avslutningen på et 4-årig utviklingsprogram mellom KMD, KS og flere andre kalt Sammen for en bedre kommune. Studentene var ønsket som kritiske røster til hvordan vi løser fremtidens kommune-floker.

papi

Vi la frem våre ti råd på alle plassene i salen

Konferansen fikk navnet Tampen brenner!, og på programmet var blant annet statsråd Jan Tore Sanner og Yvonne Fosser fra Innovasjon Norge. Kommunalministeren innledet hele konferansen, og hans invitasjon til arrangementet kan ses her.  Fra Yvonne Fosser kan man trekke fram følgende sitat: “Land med sterkere fagforeninger har mer fornøyde ansatte.”  Her gjør Tekna en viktig jobb, og som representant for Tekna Student var det ekstra gøy å sitte i salen.

FullSizeRender

Her er vi klare til å gå på scenen sammen med lederen av Nito Student, Sykepleierstudentene og Pedagogstudentene.

Kommunekrise var inkludert som en av de siste postene i programmet. Jeg måtte på grunn av sykdom ta over for lederen vår Eirik, og det var derfor jeg som stilte meg opp på scenen sammen med Silje Marie Bentzen, Mia Andresen og Omar Samy Gamal. Vi presenterte 4 utvalgte råd for salen, etterfulgt av kommentarer fra rådmann i Sandefjord, Gudrun Grindåker, og ordfører i Eigersund, Odd Stangeland. Deretter ble det debatt om rådene.

bildete

Her er vi på scenen å snakker om våre ti råd.

Det er en helt egen følelse å stå på en scene foran nesten 400 mennesker og se at de nikker og er enige når du presenterer en sak. Presentasjonen gikk veldig bra, og det var flere som kom bort til oss i etterkant og ønsket å diskutere saken videre. Kommunekrise har oppnådd målet sitt, og som studentorganisasjoner mener vi at vi har lykkes i å sette fokus på problemstillingene til studentmedlemmer.

IMG_4024

Sigrid er klar til å gå på scenen

Som representant for Tekna Student presenterte jeg rådet vårt om hvordan kommunene må bli bedre  på å profilere seg selv. Og dette punktet har nå også blitt plukket opp individuelt av KS!

Forrige uke fikk jeg og Eirik en forespørsel på om vi kunne tenke oss å presentere dette punktet på lanseringen av KS sitt forskningsprosjekt Gode grep for å løse fremtidens kommunaltekniske oppgaver. Dette skal foregå på et frokostmøte i Oslo 13. januar, og vil inneholde innlegg fra både stortingspolitikere, direktører i kommunal sektor og oss. Jeg kommer til å representere Tekna Student, og i dette tilfellet studenter generelt. Frokostmøtet vil avsluttes med en samtale om temaet.

Nok en gang har Tekna Student muligheten til å vise fram noe som vi har satt fokus på de siste månedene. Og vi blir helt klart hørt!

Skrevet av Sigrid Rønneberg, medlem av Studentutvalget