Tekna Students deltagelse hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Siden april har Tekna Student og Studentutvalget samarbeidet med Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, NITO Studentene og Norsk Sykepleier Forbund Student om å sette fokus på rekruttering av studenter og nyutdannede til kommunal sektor. Vi har kalt prosjektet for Kommunekrise, og det kan leses mer om her , her og her  I september ble lederne av de ulike […]

Miljø på måfå

Andre finalist i ZERO og Teknas studentkonkurranse er Fredrik. Han er en del av et studentprosjekt ved NTNU der de har laget en lavenergibil. Her beskriver han sitt prosjekt: Via mitt studium har jeg arbeidet med NTNUs lavenergibil som bidrag til Shell Eco-marathon. Jeg var i år med som motoransvarlig og skal fortsette med dette arbeidet frem til […]

Finalist i ZERO-konkurransen

Nå nærmer det seg finalen i Tekna og ZEROs studentkonkurranse, der vi var på jakt etter realister og teknologer som var gode formidlere. Vinneren i konkurransen får holde innlegg på ZERO-konferansen i november. Gøril og Kathrine har fått en av finaleplassene med sitt innlegg om CO2-lagring: Forbrenning av fossilt brensel har føregått på landjorda i […]

En klimavennlig masteroppgave

Anne Sofie og Merethe har skrevet masteroppgave ved UMB innen byggeteknikk. I forbindelse med Tekna  og ZEROs  studentkonkurranse deltar de med et innlegg basert på sine funn i masteroppgaven. Energieffektivisering er på alles lepper om dagen. Det er tema i en hver bransje. Ser man på grafen over er det tydelig at byggebransjen skiller seg ut […]