Utenlandsingeniørene

av Madeleine Mowinckel, ingeniør og tidligere president i ANSA Et usannsynlig gjensyn Det var tidlig på morgenen den 22. desember 2014, og tåken lå over Stavanger i det jeg landet. Jeg skulle holde foredrag på en karrieredag for rogalendinger som studerte i utlandet, men var hjemme på juleferie. Hjemmebane for en president i ANSA! Og […]

Nettverksbygging i utlandet

Behovet for utenlandserfaring blir stadig viktigere i takt med at verden blir mer globalisert. Dette gjør at utenlandsstudentene stiller med sterke fortrinn på arbeidsmarkedet. Dette gjenspeiles blant annet i at enkelte bedrifter stiller krav om utenlandserfaring til søkerne og at flere arbeidsgivere drar utenlands på jakt etter kompetanse, eksempelvis gjennom deltakelse på karrieredager. Lørdag 7. […]

Lesesalsplass – en studierett?

På læresteder rundt omkring i hele landet går studenter nå til kamp! En kamp mot klokka, en kamp mot pensum, men kanskje aller viktigst er kamp om lesesalsplass! En hver student vet at for å kunne lese tilstrekkelig til eksamen må man ha en lesesalsplass som duger. En med god ventilasjon, med god stol, med […]

«Maja Karoline Rosenkilde Rynning har skrevet blogginnlegg til Tekna Student sin blogg om det å engasjere seg. Maja er en aktiv person som har lang og bred erfaring med å engasjere seg. Hun har blant annet sittet i Elevorganisasjonens sentralledd, Studentutvalget til Tekna, sittet  i styre til ANSA Toulouse og ikke minst har Maja vært […]

NOKUTs studiebarometer – Årets viktigste spørreundersøkelse

Er vi som studenter fornøyde med kvaliteten på utdanningen? Har vi til en hver tid motiverte, faglig dyktige og engasjerende forelesere? Får vi god faglig oppfølging i skolehverdagen? Bruker teknologi- og realfagsstudenter mer tid på studiene enn andre studenter? Ingen kan svare bedre på disse spørsmålene enn studentene selv. Som studenter kan vi påvirke beslutninger […]

Er vi for opptatt av å leve studentlivet til å faktisk studere?

Hvorfor fullfører ikke studenter på normert tid, og hvorfor er det så stort frafall i høyere utdannelse? NOKUT undersøkelsen som kom ut tidligere i vår viser at studenter bruker gjennomsnittlig 29 timer i uken på studier. Dette tilsvarer ikke en normal arbeidsuke. Undersøkelser viser også at 37 prosent av norske studenter fullfører på normert tid. […]

Sivilingeniørene bruker mest tid på studiene

NOKUTs studiebarometer viser at den gjennomsnittlige heltidsstudenten bruker 29 timer i uken på studiene. Likevel får to av tre karakteren ”C”. Er studentene blitt late? I følge undersøkelsen bruker arkitektstudenter mest tid på studiene (43 timer i uken i gjennomsnitt)og rett bak kommer medisin og deretter sivilingeniørene. Disse ligger over gjennomsnittet mye, og mye mer […]