Tekna Students deltagelse hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Siden april har Tekna Student og Studentutvalget samarbeidet med Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, NITO Studentene og Norsk Sykepleier Forbund Student om å sette fokus på rekruttering av studenter og nyutdannede til kommunal sektor. Vi har kalt prosjektet for Kommunekrise, og det kan leses mer om her , her og her  I september ble lederne av de ulike […]

Lesesalsplass – en studierett?

På læresteder rundt omkring i hele landet går studenter nå til kamp! En kamp mot klokka, en kamp mot pensum, men kanskje aller viktigst er kamp om lesesalsplass! En hver student vet at for å kunne lese tilstrekkelig til eksamen må man ha en lesesalsplass som duger. En med god ventilasjon, med god stol, med […]

Tekna sitt masterstipend bidro til feltarbeid i Mexico

Sigmund Andenes har nylig fullført sin mastergrad i industriell kjemi og bioteknologi. Han var en av de heldige vinnerne av Tekna sitt masterstipend som ble delt ut høsten 2014. Her kan du lese om Sigmund sitt spennende feltarbeid på en øy i Mexico.  Oppgaven og Tekna Våren og sommeren 2015 har jeg skrevet masteroppgave for […]

Tekna Student i Bergen på felles NRT og NFmR møte.

29.-30. April var det duket for felles møte for Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning (NRT) og Nasjonalt Fakultetsmøte i Realfag (NFmR) på høyskolen i Bergen. Her var Tekna Student og NITO Studentene invitert, sammen med studentrepresentanter fra NSO. NRT og NFmR er begge underlagt Universitets- og Høgskolerådet. NRT er sektorovergripende og har som oppgave å […]

NOKUTs studiebarometer – Årets viktigste spørreundersøkelse

Er vi som studenter fornøyde med kvaliteten på utdanningen? Har vi til en hver tid motiverte, faglig dyktige og engasjerende forelesere? Får vi god faglig oppfølging i skolehverdagen? Bruker teknologi- og realfagsstudenter mer tid på studiene enn andre studenter? Ingen kan svare bedre på disse spørsmålene enn studentene selv. Som studenter kan vi påvirke beslutninger […]

Nei til innføring av skolepenger. Gratisprinsippet må gjelde for alle.

I dag ble det første statsbudsjettet til den nye regjeringen lagt frem. Det var flere positive aspekter ved årets budsjett.  Jeg stiller meg blant annet positiv til at førsteårsstudenter som velger å studere i USA, BRIKS-landene og ikke vestlige land nå får økonomisk støtte til det første året med studier. Dagens endring åpner for at […]

Hvorfor må studenter leke stolleken ved studiestart?

Jeg går inn i den første forelesningen i faget. Det er dessverre ingen ledige plasser igjen. Da er gulvet eller vinduskarmen neste alternativ. Jeg velger gulvet. Det er lettere å notere der, men ser ikke hele tavla. Får heller bare høre godt etter. Flere og flere må sette seg på gulvet. Luften begynner å bli […]

Hvem utdanner vi og til hva?

Det er det store spørsmålet når en av valgkampens heteste studentdebatter går av stabelen i morgen på Samfundet i Trondheim. 40 prosent av humanister går rett ut i arbeidsledighet, mens 90 prosent av siv.ing.studenter har jobbtilbud før endt utdannelse. Hvorfor prioriteres ikke realfag og teknologistudier høyere sår samfunnet helt tydelig etterspør denne kompetansen? Info om […]

Øk finansieringen

Fredag 19. juli publiserte Samordna opptak årets tall over tilbud, poenggrenser og ledige studieplasser etter årets hovedopptak. Flere studentorganer har reagert på stor overbooking ved utdanningene, høyere teknisk- naturvitenskapelig utdanning er på intet unntak med en overbooking på om lag 50%. Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen forsvarer overbooking av studieplasser, det samme […]