Det grøne skiftet- Kor grøne kan vi bli?

Noreg har kompetanse på utvikling og forvaltning av ulike energiformer. No står vi overfor ein nødvendig omstilling. Kva teknologiske og kommersielle moglegheiter skal omfamnast av både politikarar og marknaden? Kor grøne kan vi bli – på kort og lang sikt? For at Norge skal være et av de mest produktive og innovative landene i Europa […]

EnergiRikes Studentkonferanse

Som studentkontakt i Tekna og leder av Tekna- studentene på NTNU fikk jeg og studentkontakt Jeanett Rørvig gleden av å være med på EnergiRike studentforum 2011 forrige helg. Tekna er støttemedlem av EnergiRike som er et samarbeidsorgan mellom de større aktørene i energi- og prosessindustrien.         Bildet er hentet fra Energi Rike […]