Norsk Studentorganisasjon sitt Landsmøte

Torsdag 21. april til søndag 24. april var det duket for landsmøte i Norsk Studentorganisasjon (NSO). Her var Tekna Student representert med både delegater og gjester.

IMG_20160423_110301

Landsmøte til NSO samlet ca 236 engasjerte delegater fra hele landet. Det var derfor ikke uten grunn at helgen bar preg av spennende og interessante diskusjoner. Av saker som var oppe til diskusjon var blant annet pedagogisk merittering, vern av studenter som opplever mobbing og trakassering og studenthelse. Med andre ord, det var et godt spenn i sakene som ble diskutert fra talerstolen.

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon Magnus snakker til landsmøte

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon Magnus snakker til landsmøte

I løpet av landsmøte var Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon Magnus innom og holdt et innlegg med tittelen «Med ansvar for fremtiden». Her snakket han blant annet om hvordan teknologien har utviklet seg fra vi fant opp hjulet til i dag, og hvordan vi sammen har ansvaret for fremtiden. Torbjørn Røe Isaksen var også tilstede og deltok i den tradisjonsrike «studentenes spørretime». Her ble han grillet med en rekke spørsmål fra studentene.

Ved siden av gode diskusjoner og innlegg fra scenen ble velferdspolitisk og utdanningspolitisk plattform, samt prinsipprogrammet revidert til det bedre. Det ble også valgt nye medlemmer til en rekke verv. De ble blant annet valgt nytt arbeidsutvalg, sentralstyre og komiteer. Det er inspirerende å se hvor mange studenter som engasjerer seg for å gjøre studiehverdagen vår bedre. Personen som skal lede NSO i året som kommer heter Marianne Knutsdottir Andenæs og studerer på UiO. I en pressemelding som nyvalgt leder sier Marianne:

Det er en ære å få stå i front for studentene i Norge. Vi skal sammen med tillitsvalgte over hele landet sørge for at verken regjeringen eller de andre partiene slipper unna med tomme ord. En bedring av studentøkonomien og kvaliteten på utdanning skal gjennomsyre både partiprogrammer og statsbudsjett det kommende året,”  

Tekna Student ønsker å gratulere Marianne og resten av det nye arbeidsutvalget med valget, og ser frem til et fortsatt godt samarbeid det neste året.

Innimellom debatter og valg var det også tid for selfies.

Innimellom debatter og valg var det også tid for selfies.

Christoffer Vikebø Nesse, Leder Tekna Student