Kjønnspoeng – en utdatert ordning?

«Tekna vil ha en utdanningspolitikk som gir like muligheter for opptak til høyere utdanning uavhengig av kjønn.”
Dette ble vedtatt under Teknas Representantskapsmøte, vårt øverste organ, i juni i år.
Tekna Student ønsker å se på bruk av kjønnspoeng ved opptak til høyere utdanning og ønsker en debatt rundt temaet velkommen fordi vi mener poengene har utspilt sin rolle. Kjønnspoeng ble innført allerede i 1978. Med dette i bakhodet setter vi spørsmålstegn ved hvorfor noen påstår at kjønnspoengene virker godt som rekrutterings- og likestillingstiltak i 2013.

Det har de siste årene vært et veldig oppsving for rekrutteringen av jenter til teknologi- og realfagsstudier. Det er derfor naturlig å anta at nyere tiltak som holdningskampanjer, fokus i media og målrettede rekrutteringstiltak som for eksempel jentedager, har en mye større effekt enn de gammeldagse kjønnspoengene (som nok hadde mye å si da de ble innført).
Vi er redde for at kjønnspoengene kan bli brukt av institusjonene som hvilepute og unnskyldning for å ikke sette igang andre, bedre tiltak.
Jenter gjør det bedre enn gutter på vgs, og får gjennomsnittlig høyere karakterer. To ekstra poeng blir tildelt jenter automatisk når de søker diverse teknologistudier. Ved opptak til teknologistudier i dag gir det større uttelling å være kvinne enn å ta både fysikk og kjemi i 3.klasse i den videregående skolen. Vi mener dette er helt feil.
Ingeniørutdanningen ligger i dag på topp tre blant jenter, slik var det ikke for få år siden. Vi vil at elevene skal velge hva de ønsker å studere med hjertet (selvfølgelig godt hjulpet av et skarpt hode) og ikke fordi de blir ”lokket” av to ekstra poeng.
Ved studieretninger som industriell økonomi og nanoteknologi er det flere jenter enn gutter, men her lever kjønnspoengene fortsatt i beste velgående. Elever setter gjerne det som er vanskeligst å komme inn på øverst på listen , og når poenggrensen er høy, har to ekstra poeng veldig mye å si.
Ofte er både andre- og tredjevalget til disse jentene teknologistudier, bare med lavere opptakskrav. Poengene kan slikt sett føre til enda større ubalanse i kjønnsfordelingen på studier og innen bransjer hvor andelen jenter hadde vært større dersom poengene ble fjernet.
Vi stiller spørsmålstegn ved om det er riktig at en person ikke skal komme inn på et studie fordi en annen, med dårligere karakterer, kom inn kun basert på kjønn? Vi mener svaret er nei.
Vi i Tekna student mener at vi i Norge må ha flere kloke hoder, ikke bare flere hoder, innen høyere teknisk-naturvitenskapelig utdanning. Det er hva du har i hodet, ikke det du har mellom beina som skal ha noe å si for hvilket studie du kommer inn på!
Tekna ønsker like muligheter ved opptak til høyere utdanning i Norge, uavhengig av kjønn!

av Amalie Berntzen, studentutvalget