Gode grep for å løse kommunaltekniske oppgaver

KS

Samfunnet står overfor mange utfordringer  de neste årene, og mange av disse må løses av kommunene og kommunalteknisk sektor. To eksempler er mer nedbør som en konsekvens av klimaendringene, og fortetting og urbanisering av befolkningen. Dette lager nye problemstillinger som kommunene må løse.

Et skritt i riktig retning er å erkjenne at det kommer nye problemstillinger som må løses. Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS – Kommunenes Sentralforbund) har allerede startet arbeidet, og onsdag 13. januar var Tekna Student invitert til en lansering av FoU-rapporten Gode grep for å løse fremtidens kommunaltekniske oppgaver. Vi ble invitert hit som et resultat av samarbeidet med NITO Studentene, Norsk Sykepleier Forbund Student og Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet i forbindelse med Studentenes 10 råd for å hindre en kommunekrise, og en presentasjon vi holdt for Kommunal- og moderniseringsdepartementet i desember. Les mer her

FoU-rapporten som var fokus for møtet er skrevet av Rambøll og Agenda, og de hadde mange gode poeng om hvordan løse fremtidens kommunalteknisk oppgaver som vi i Tekna Student er enige i og kjenner oss igjen i. Prosjektleder Ida Gram nevnte blant annet fremveksten av nye rekrutteringskanaler som en utfordring. Det er mange kommuner som utlyser stillinger i papiraviser, men det er veldig få studenter som bruker aviser for å finne relevante stillinger. Dette er en av grunnene til at det er få studenter som søker seg til kommunal sektor.

I tillegg til Sigrid Rønneberg fra Tekna Student og Ida Gram fra Rambøll var innlederne på dette frokostmøtet Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS, Leidulf Skjørestad, direktør for bymiljø og utbygging i Stavanger kommune og Kjetil Kjenseth, stortingspolitiker fra Venstre. Tekna Student var invitert for å snakke om hvordan kommunene kan profilere seg bedre overfor studentene. Dette er råd nummer to fra Studentenes 10 råd for å hindre en kommunekrise.

ks 3

Når kommunene skal profilere seg for studentene, er det viktigste at de klarer å få frem de gode eksemplene. Kommunal sektor er en spennende arbeidsplass med mye frihet og ansvar, i tillegg til at man får bidratt til å løse større samfunnsproblemer. Det er dessverre ikke mange som vet om hva som finnes av muligheter i kommunal sektor. Dersom kommunene makter å gjøre seg selv mer synlige er det stor sjanse for at flere studenter ønsker å arbeide der. Dette gjelder spesielt nå med et dårligere arbeidsmarked, og arbeidsmarkedet er noe kommunene kan utnytte for å sikre seg god arbeidskraft.

Tekna Student har fire tips til hvordan kommunene kan snakke seg selv opp til studentene. Det første er å ha funksjonelle, oppdaterte og tiltalende hjemmesider, gjerne med en egen studentfane. Dette vil gjøre det lettere for studentene å finne relevante stillinger og å føle seg ønsket i kommunal sektor.

ks 2

Vårt tips nummer to er at kommunene må møte studentene der de er. Dette betyr å utnytte obligatoriske praksisordninger, noe som også mange ingeniørstudenter må ha, og å være synlige på campus og på karrieremesser. I tillegg bør kommunene være synlige på sosiale medier, og de kan tjene mye på å tilby studentoppgaver som bachelor- og masteroppgaver.

Tips tre er å utnytte kollektivknutepunkter for profilering. Studenter bruker mye kollektivtransport, og for eksempel togstasjoner og flyplasser har mange godt synlige profileringsmuligheter.

Det fjerde og siste tipset er å utnytte rådgivingstjenesten i grunnskolen og videregående skole. Alle elever er innom denne rådgivingstjenesten, og her er det en mulighet for kommunene å si i fra til ungdommene at de er ønsket i hjemkommunen sin allerede før de eventuelt reiser ut.

Tekna Kommune og Tekna Student har høsten 2015 hatt et samarbeidsprosjekt for å synliggjøre arbeidsoppgaver i kommunal sektor, og dette har blitt godt mottatt av studenter i hele Norge. Det er et tydelig behov for bedre profilering av kommunene og å sikre flere unge arbeidstakere til kommunalteknisk sektor. Rapporter som denne FoU-rapporten bestilt av KS gir oss mer kunnskap om hvordan disse utfordringene kan løses.

Skrevet av Sigrid Rønneberg, medlem av Studentutvalget

Andre artikler fra arrangementet kan finnes på bygg.no (http://www.bygg.no/article/1261112?image=dp-image73156-1261114), KS.no (http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/arbeidsgiverpolitikk/rekruttering-og-kompetanse/gode-grep-for-a-lose-fremtidens-kommunaltekniske-oppgaver/) og kommunal-rapport.no (http://kommunal-rapport.no/energi-og-miljo/2016/01/far-bedre-tekniske-tjenester-storre-fagmiljoer).

Hele frokostmøtet ble streamet, og sendingen kan ses på Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=CXUvdrNd1bU).

Mer informasjon om Studentenes 10 råd for å hindre en kommunekrise kan finnes på studentbloggen vår (http://studentblogg.tekna.no/kommunekrise/).

 

Alle bilder skal krediteres med Foto: Sindre Sverdrup Strand / Byggeindustrien