Det grøne skiftet- Kor grøne kan vi bli?

Noreg har kompetanse på utvikling og forvaltning av ulike energiformer. No står vi overfor ein nødvendig omstilling. Kva teknologiske og kommersielle moglegheiter skal omfamnast av både politikarar og marknaden? Kor grøne kan vi bli – på kort og lang sikt? For at Norge skal være et av de mest produktive og innovative landene i Europa […]

Norsk Studentorganisasjon sitt Landsmøte

Torsdag 21. april til søndag 24. april var det duket for landsmøte i Norsk Studentorganisasjon (NSO). Her var Tekna Student representert med både delegater og gjester. Landsmøte til NSO samlet ca 236 engasjerte delegater fra hele landet. Det var derfor ikke uten grunn at helgen bar preg av spennende og interessante diskusjoner. Av saker som […]

Lesesalsplass – en studierett?

På læresteder rundt omkring i hele landet går studenter nå til kamp! En kamp mot klokka, en kamp mot pensum, men kanskje aller viktigst er kamp om lesesalsplass! En hver student vet at for å kunne lese tilstrekkelig til eksamen må man ha en lesesalsplass som duger. En med god ventilasjon, med god stol, med […]

NTNUVi – studentcamp i forbindelse med fusjonen og nye NTNU

«Norge må omstille seg for å møte samfunnsendringene og for å sikre arbeidsplasser og velferd i fremtiden. En viktig nøkkel er økt kvalitet i høyere utdanning og forskning. Derfor endrer vi universitets- og høyskolesektoren og samler ressursene på færre, men sterkere institusjoner. Vi legger en struktur for morgendagens kunnskapssamfunn.» Dette sitatet er hentet fra Regjeringens […]

Tekna Student i Bergen på felles NRT og NFmR møte.

29.-30. April var det duket for felles møte for Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning (NRT) og Nasjonalt Fakultetsmøte i Realfag (NFmR) på høyskolen i Bergen. Her var Tekna Student og NITO Studentene invitert, sammen med studentrepresentanter fra NSO. NRT og NFmR er begge underlagt Universitets- og Høgskolerådet. NRT er sektorovergripende og har som oppgave å […]

Tekna Student er tilfreds med høye søketall til realfag og teknologi

I går, den 22. april, ble søkertallene til Samordna opptak offentliggjort. I år var det rekordmange søkere. Så langt i år er det 127 929 personer som har søkt høyere utdanning i Norge. Dette er cirka 8000 flere enn i fjor, noe som tilsvarer en økning på 6,7 %. Blant de størst utdanningsområdene er det sykepleier, […]

Tekna Student stiller seg bak forslag til heving av karakterkrav for matematikk i læreutdanningen

Tekna Student er svært glad for regjeringens forslag om å heve karakterkravet i matematikk fra et gjennomsnitt på minimum 3.0 til 4.0 for opptak til grunnskolelærerutdanningene og 5-årig lektorutdanning. Vi i Tekna Student har lenge ønsket strengere krav til lærerstudentenes forkunnskaper. Strengere opptakskrav mener vi vil øke kvaliteten på studiet og gjøre søkeren bedre rustet […]

NOKUTs studiebarometer – Årets viktigste spørreundersøkelse

Er vi som studenter fornøyde med kvaliteten på utdanningen? Har vi til en hver tid motiverte, faglig dyktige og engasjerende forelesere? Får vi god faglig oppfølging i skolehverdagen? Bruker teknologi- og realfagsstudenter mer tid på studiene enn andre studenter? Ingen kan svare bedre på disse spørsmålene enn studentene selv. Som studenter kan vi påvirke beslutninger […]

Hvorfor må studenter leke stolleken ved studiestart?

Jeg går inn i den første forelesningen i faget. Det er dessverre ingen ledige plasser igjen. Da er gulvet eller vinduskarmen neste alternativ. Jeg velger gulvet. Det er lettere å notere der, men ser ikke hele tavla. Får heller bare høre godt etter. Flere og flere må sette seg på gulvet. Luften begynner å bli […]

Sivilingeniørene bruker mest tid på studiene

NOKUTs studiebarometer viser at den gjennomsnittlige heltidsstudenten bruker 29 timer i uken på studiene. Likevel får to av tre karakteren ”C”. Er studentene blitt late? I følge undersøkelsen bruker arkitektstudenter mest tid på studiene (43 timer i uken i gjennomsnitt)og rett bak kommer medisin og deretter sivilingeniørene. Disse ligger over gjennomsnittet mye, og mye mer […]