Gode grep for å løse kommunaltekniske oppgaver

Samfunnet står overfor mange utfordringer  de neste årene, og mange av disse må løses av kommunene og kommunalteknisk sektor. To eksempler er mer nedbør som en konsekvens av klimaendringene, og fortetting og urbanisering av befolkningen. Dette lager nye problemstillinger som kommunene må løse. Et skritt i riktig retning er å erkjenne at det kommer nye […]

Spennende jobber i offentlig sektor

I høst har Tekna Student samarbeidet med Tekna Stat og Tekna Kommune om å synliggjøre spennende og viktige oppgaver i stat og kommune overfor studentene. Dette er samarbeidsprosjekter vi har fått støtte til fra Teknas Hovedstyre. Da vi skulle begynne arbeidet sendte vi en mail til  Tekna sine tillitsvalgte i stat og kommune å spurte […]